LAST MINUTE OF PLAY

MATT LUFF GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:05:00 AM EDT
Number of Bids: 1
ISAAC NURSE GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:10:00 AM EDT
Number of Bids: 1
WILL BITTEN GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:15:00 AM EDT
Number of Bids: 1
JUSTIN LEMCKE GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:20:00 AM EDT
Number of Bids: 0
MACKENZIE ENTWISTLE GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:25:00 AM EDT
Number of Bids: 1
MATT LUFF GAME WORN JERSEY (BLACK)
Ending: Jun 30, 2017 08:30:00 AM EDT
Number of Bids: 1
CONNOR ROBERTS GAME WORN JERSEY (BLACK)
Ending: Jun 30, 2017 08:35:00 AM EDT
Number of Bids: 3
WILL BITTEN GAME WORN JERSEY (BLACK)
Ending: Jun 30, 2017 09:45:00 AM EDT
Number of Bids: 1

Overtime

MATT LUFF GAME WORN JERSEY (BLACK)
Ending: Jun 30, 2017 08:30:00 AM EDT
Number of Bids: 1
CONNOR ROBERTS GAME WORN JERSEY (BLACK)
Ending: Jun 30, 2017 08:35:00 AM EDT
Number of Bids: 3
WILL BITTEN GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:15:00 AM EDT
Number of Bids: 1
WILL BITTEN GAME WORN JERSEY (BLACK)
Ending: Jun 30, 2017 09:45:00 AM EDT
Number of Bids: 1
MACKENZIE ENTWISTLE GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:25:00 AM EDT
Number of Bids: 1
MATT LUFF GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:05:00 AM EDT
Number of Bids: 1
ISAAC NURSE GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:10:00 AM EDT
Number of Bids: 1
JUSTIN LEMCKE GAME WORN JERSEY (WHITE)
Ending: Jun 30, 2017 08:20:00 AM EDT
Number of Bids: 0